donderdag 4 oktober 2007

Kijk uit voor Ron Paul...


Door Francesco

Oegstgeest, Nederland, 2 oktober 2007


Vele artikelen scheppen er genoegen in te orakelen over de onmogelijkheid dat Ron Paul de verkiezingen van 2008 kan winnen, vanwege dit, dat en nog 1001 andere factoren. Er kan veel gezegd worden betreffende de validiteit van sommige van deze factoren alsmede de manier waarop deze factoren zijn ‘gemeten’. Voorbeelden hiervan zijn de onbetrouwbaarheid van telefonische enquetes in een maatschappij waar velen geen vaste lijn meer hebben, waarin de ondervraagden alleen op kandidaten kunnen stemmen die ook aan de verkiezingen van 2004 meededen en waarin alleen kandidaten worden gebeld die in 2004 al geregistreerd lid waren van de partij; de agressieve vragen en de antwoorden die Ron Paul krijgt gedurende debatten en interviews; de relatieve stilte over Ron Paul in de main stream media (MSM) in vergelijking met andere kandidaten, enzovoort. Echter, omdat de lezer waarschijnlijk wel bekend is met dezen en andere redenen, laten we eens een aantal redenen aanschouwen waarom hij vriend en vijand zou kunnen verrassen en het goed zou kunnen doen.

Campagnefondsen

In de laatste week van het derde kwartaal (tussen 24 en 30 september 2007), wist hij iets meer dan $1.22 miljoen uitsluitend van 14,000 online donaties binnen te halen, meer dan alle Democraten behalve Obama en Hillary, en meer dan elke andere Republikeinse kandidaat. Ron Paul kreeg meer dan $5 miljoen in het derde kwartaal, van $2.4 miljoen in het tweede kwartaal en $641,000 in de eerste drie maanden van het jaar. De opgaande trend is duidelijk zichtbaar.
Internetverkeer

De website Hitwise, die het internet verkeer in de VS monitort voor commerciële doeleinden, heeft een sectie over de presidentiële race in de VS. Behalve dat ze Ron Paul uitgeroepen hebben als kandidaat van de maand, en een kort lezenswaardig document aan hem hebben gewijd, zijn er vele andere interessante feiten over hem te vinden. Om te beginnen somt de sectie getiteld “Top Republican Candidate 2008 Websites” websites op voor de Republikeinse kandidaten voor de verkiezingen van 2008 gebaseerd op het internet gebruik in de VS voor de week van 15 tot 22 september; hier staat Ron Paul aan kop met 29.52%, vóór Fred Thompson met 26.21% en ver voor de andere kandidaten (bijvoorbeeld Giuliani 9.08% en Romney 6.99%).

Een ander gedeelte van de website, getiteld “Top 10 Presidential Candidate 2008 Search Terms”, laat de meest gebruikte, aan kandidaten gerelateerde termen zien, gesorteerd naar zoekvolume die succesvol verkeer naar de websites in de ‘Hitwise Politics – President – All Candidates’ categorie stuurden, e.e.a. gebaseerd op internet gebruik in de VS. Als men de percentages achter de termen ‘Ron Paul’ optelt bij die achter ‘Ron Paul 2008’ komt men op 9.44% waarmee hij op de eerste plaats staat. Fred Thompson zit er dicht op (7.79%) terwijl er na Biden op de derde plaats (Democraat met 5.03%) een gapend gat is met de rest. Interessant is dat noch Giuliani noch McCain in de top tien staan, hetgeen betekent dat hun volume lager is dan de laagst gepresenteerde waarde in de tabel, namelijk 1.59%.

Een andere internet factor waaruit een belangrijk deel van Ron Paul’s support bestaat en wordt gevoed, is de ontmoetings-faciliterende website meetup.com, die per 2 oktober wereldwijd zo’n 50.000 leden voor Ron Paul heeft, met ongeveer 950 groepen en grofweg 7.650 reeds georganiseerde meetings. YouTube, de video sharing site, bevat per 2 oktober meer dan 31.000 videos over “Ron Paul” en Ron Paul’s YouTube channel heeft meer dan 29.500 subscribers met bijna 4.4 million hits. Het is belangrijk om verder in de vergelijking van Ron Paul en de andere kandidaten te duiken met betrekking tot YouTube prestatie; dit is belangrijk omdat het video’s weergeeft van enthousiastelingen voor de diverse kandidaten, alsook TV en radio interviews, debat clips, officiele campagne berichten en veel, veel meer. Het betekent dat deze informatiebron gevuld met informatie en discussies één van de meest duidelijke manifestaties is van wat velen doen om kandidaten zelf te onderzoeken, buiten de controle en de aansturing van de MSM om.

Verder is het feit dat YouTube partner was en zal zijn van sommige van de debatten in de toekomst de band tussen YouTube en politieke bewustwording aanzienlijk versterkt. Daar gaan we dan: per 2 oktober hebben kandidaten [v] video’s, [s] subscripties, en [h] hits (afgerond):
John McCain: 2.250v, 1.600s en 480.000h;
Mitt Romney: 2.460v, 3.000s en 780.000h;
Rudy Giuliani 2.300v, 2.500s en 655.000h;
Fred Thompson 1.300v, 1.600s en 88.000h gecombineerd*;
Barack Obama 6.000v, 11.200s en 11.300.000h;
Hillary Clinton 9.240v, 6.100s en 930.000h
John Edwards 5.300v, 4.200s en 630.000h.

Ron Paul steekt hier duidelijk met kop en schouders boven zijn opponenten uit in beide partijen. Slechts in één aspect doet hij onder voor Obama, n.l. de 11 miljoen hits. Desalniettemin kan ik mij niet van de indruk onttrekken, dat dit getal opgeblazen is, wellicht vanwege het feit dat Obama’s pagina 200 eigen video’s heeft tegen 51 bij Paul, maar daarentegen veel meer zelfgemaakte door zijn supporters (en die tellen waarschijnlijk niet mee bij het total aantal hits op het YouTube channel van de respectievelijke kandidaat). Ook is er de video “Obama girl”, die niets met politiek te maken heeft maar wel bijna 4 miljoen hits heeft, die Obama een oneerlijke voorsprong geeft op alle andere kandidaten en zeer waarschijnlijk deel uitmaakt van de 11 miljoen hits.

Wikipedia is ook een belangrijke factor. Rond dit tijdstip tijdens de vorige presidentiële verkiezingen stond de website nog in de kinderschoenen. In juli 2003 trok de online encyclopedie minder dan een half miljoen bezoekers uit de VS. In juli 2007 waren dat er meer dan 41 miljoen, ofwel 1 op 4 mensen die in de VS online zijn. Wikipedia is nu de 12e meest bezochte website en het is waarschijnlijk dat deze een belangrijke rol in het informeren en beïnvloeden zal spelen van diegenen die de volgende president zullen kiezen. Op basis van de tabellen van de Compete.com website, die informatie verschaft over alle sites op internet inclusief site traffic geschiedenis en competatieve analyses, komen er een aantal opmekelijke resultaten naar boven. Alhoewel de gegevens van juli zijn, hetgeen betekent dat nu de primaries dichterbij komen het waarschijnlijk is dat het aantal bezoekers veel hoger zal zijn (sommige andere factoren kunnen ook veranderen), zijn hier de resultaten van de top vijf kandidaten, respectievelijk unieke bezoeken van de web pages van de kandidaten [v], de gemiddelde tijd in minuten doorgebracht op de pagina [t], het totale gedeelte Wikipedia gebruikers toegewijd aan deze kandidaat [s] en het percentage van hen die ook de website van de kandidaat bezochten [c]:

Ron Paul 30.960v, 10.22t, 22%s, 42%c;
Mike Gravel 10.505v, 8.83t, 6%s, 45%c;
Barack Obama 41.007v, 7.06t, 20%s, 14%c;
Dennis Kucinich 12.431v, 6.94t, 6%s, 25%c;
Fred Thompson 24.160v, 5.50t, 9%s, 19%c;

Wederom is Ron Paul vér voor op de anderen, met name Republikeinen, immers Fred Thompson is de enige andere in de top vijf. Verrassend genoeg zijn de cijfers van Clinton, Edwards, Giuliani en Romney zeer laag.

Ten laatste laten MySpace, Technorati en Facebook ook scores van Ron Paul supporters zien. Zonder twijfel zijn er meer support channels die aan mijn aandacht zijn ontsnapt. Deze gecombineerde resultaten plaatsen Ron Paul vér voor op de andere kandidaten op internet alsook qua meetup-populariteit.

Straw polls

Een andere zeer belangrijke factor zijn de zogeheten “straw polls”, de opiniepeilingen die ter plekke bij bepaalde evenementen worden genomen. Niet al deze peilingen omvatten een groot aantal mensen, maar doordat er zeer veel van dit soort peilingen zijn over geheel Amerika en door enkele waarden te berekenen kunnen desalniettemin enkele relevante conclusies worden getrokken.
Een nadere aanschouwing van het overzicht van de straw polls op de Ron Paul website, dat tot en met 30 september is bijgewerkt, leert ons dat op een totaal van 29 straw polls Ron Paul gemiddeld een 2.31 plaats innam met een gemmiddeld percentage stemmen van 29.97%. Vrij indrukwekkende waarden, gerealiseerd door 13 overwinningen, 5 tweede- en 5 derde plaatsen.

Toch had ik de indruk dat het wel leek alsof Ron Paul het met de tijd beter deed. Daarom heb ik ook de totalen herberekend om zo juli, augustus en september naast elkaar te kunnen leggen. De resultaten hiervan zouden een goede projectie voor toekomstige straw polls kunnen geven alsmede de algemene populariteit van de Ron Paul campagne buiten het internet om. Juli, met enkel 4 straw polls, gaf een gemmiddelde plaats van 2.25 en een gemmiddeld percentage stemmen van 28.05%. Augustus, met 14 straw polls, gaf een gemmiddelde plaats van 2.5 en een gemmiddeld percentage stemmen van 30.42%. September, met 9 straw polls, gaf een gemmiddelde plaats van 2.1 en een gemmiddeld percentage stemmen van 34.33%. Ter conclusie kan gesteld worden dat er een lichte verbetering zit in de toch al niet slechte resultaten, zeker voor iemand die zogenaamd “onverkiesbaar” is.


MSM

Het lijkt alsof Ron Paul op een golf van erkenning van internetgebruikers surft die langzamerhand hun ondersteuning voor de Texaan in meer “meetbare” termen aan het veranderen zijn. Tot voor kort werd Ron Paul doodgezwegen in de grote medianetwerken, behalve dan tijdes de debatten en enkele interviews, waarin hij overigens wel vaak sterk, en meestal onterecht, werd aangevallen. Hier tegenover staat dat in de laatste week van september zelfs Forbes, USA Daily, MSNBC, The Boston Globe, Yahoo! News, CBS News en de Baltimore Sun over hem schreven. Daarbovenop komt nog de stroom van artikelen voor bekende TV, internetsites en kranten die sinds 3 oktober exploderen met nieuws over de knallende kasinkomsten (meer dan 5 miljoen $) klaargespeeld door het team van Ron Paul en natuurlijk alle donoren met een gemmiddelde donatie 40$ (stelt u zich voor hoeveel donoren!). De toon van de meeste artikelen begint langzamerhand ten faveure van Ron te draaien of, en daar zijn velen al dankbaar voor, tensminste niet onrespectabel en/of fel tegen. Het lijkt erop dat de lang voorspelde mediadoorbraak in gang is gezet. Nu de dijken eenmaal open staan, zal er geen houden meer aan zijn. Hem stilzwijgen of demoniseren kan niet meer ongestoord.


Gallup peiling

Het fameuze instituut Gallup nam in juli een peiling waaruit bleek dat 58% van de bevolking denkt dat beide partijen in de VS zo slecht zijn dat er een grote derde partij nodig is. Wat betekent dit precies? Zeer waarschijnlijk hetzelfde als hetgeen de meeste burgers in de VS in 2006 wilden communiceren door toendertijd overweldigend voor een democratisch congres te kiezen: “Weg uit Iraq” (dit blijkt ook uit talloze peilingen HET agenda-item bij uitstek te zijn), alsmede een algemene frustratie met de federale overheid, zoals de consistent lage peilingen voor Bush weergeven. Het bericht wat weerklinkt lijkt toch echt een oprecht verlangen naar een verfrissende stijl van politiek te weerspiegelen, iets wat totaal verschilt van huidige politieke trends.


Conclusie

Hoeveel keuzes die uit angst werden gemaakt of tussen een “lesser of two evils” hebben negatieve consequenties gehad, vooral wanneer afgezet tegen keuzes die we met heel ons hart ondersteunden en ons buitengewoon inspireerden? Wanneer we dat nagaan voor ons eigen bestaan zal dit vast en zeker resulteren in veel gedesillusioneerde koppies. Dat is niet nodig.

“Experts” zeggen dat Ron Paul niet kan winnen. Experts zeiden ooit dat de wereld plat was. Experts hielden ooit vol dat je atomen niet kon splijten. Experts waren er ooit van overtuigd dat de mens nooit zou kunnen vliegen. Het is te gemakkelijk om mensen als “slecht” af te schilderen. Ik geloof oprecht dat de meeste, zo niet bijna alle, experts gegronde twijfels hadden en gevaren zagen. Toch is het altijd goed om experts te ondervragen en achter hun claims te prikken. Meestal zul je vinden dat het voor sommige mensen eenmaal makkelijker leven is met een bepaalde status quo. Aan de andere kant moet ook gezegd worden dat niet alle mensen die een status quo willen veranderen “goed” zijn. Hun wil voor verandering is echter net zo legitiem als de wil van degenen die graag de status quo zouden willen bewaren. Daarom is het zo belangrijk dat we onze ondervragende en nieuwsgierige menselijke natuur haar ding laten doen en dus na met reden, dialoog, simpelweg experimenteren, leren en vervolgens aanpassen.

Stelt u zich voor dat de overtuigingen die ik zojuist noemde nooit in twijfel waren getrokken. In wat voor wereld zouden we vandaag leven? Zij die deze en andere overtuigingen in twijfel trokken werden, en worden nog steeds, gebrandmerkt met titels zoals gekken, idioten, landverraders, complotdenkers enzovoorts. Vaak worden alleen na een lange en pijnlijk proces de claims van deze mensen in ere hersteld, meestal te laat of voor hen of om het idee nog te redden. Dit proces wordt op briljante wijze omschreven in een quote van de Duitse filosoof Schopenhauer, die stelde dat

Alle waarheid doorgaat drie fases:
Eerst wordt het geridiculiseerd.
Daarna wordt het strerk tegengevochten.
Vervolgens wordt het als normaal zijnde geaccepteerd.


Als Ron Paul een serieuze kans heeft en u in zijn boodschap gelooft, dan heeft hij ook uw hulp nodig on in de laatste fase te geraken (acceptatie).

Tot slot, onthoud waakzaam te zijn met wat anderen vertellen dat u moet denken, ondergetekende incluus. Zoek altijd naar de mogelijke reden erachter. Ik zal dus eerlijk zijn over de mijne: het communiceren van een visie van hoop, vrijheid, liefde, verantwoordelijkheid en volwassenheid die om uw aandacht vraagt.

Ik geloof dat dit wordt uitgebeeld door de gezonde, inspirerende en positieve visie die Ron Paul heeft voor de VS en, indirect, de wereld. Kan hij op uw aandacht rekenen?Vertaling door Andre en Francesco* Fred Thompson schijnt 2 officiele kanalen te bezitten. Om hem het voordeel van de twijfel te geven, heb ik beide totalen bij elkaar opgeteld.

De auteur kan bereikt worden via
http://www.youtube.com/user/maranelloboy of via maranelloboy (at) gmail.com

Geen opmerkingen: