zondag 20 januari 2008

2e in Nevada !

Ron Paul is als tweede geeindigd, na Mitt Romney. Dat betekent dat de rest van de Republikeinse kandidaten, de 'front-runners', nu tegen de achterkant van het beste paard op stal kijken..

LA Times artikell

10 opmerkingen:

Arend zei

Ik wil toch graag even kwijt waarom ik denk dat Ron Paul de
nieuwe president van Amerika zou moeten zijn.


Om het even heel kort samen te vatten: Grote namen als Winston Churchill
en Henry Ford waren er van overtuigd dat er een zamenzwering bestaat,
die er op uit is de wereldheerschappij te verkrijgen en het volk tot
slaaf te maken. Die bijzonder kwalijke lieden hebben een plan gemaakt
dat staat opgeschreven in zogenaamde "protocollen van Zion", waarin
onder andere staat uitgelegd hoe je stinkend rijk kunt worden en ook nog
een heleboel macht kunt verzamelen terwijl je bezig bent de macht te
grijpen.

Dit plan was voor verschillende belangrijke mensen een bijzonder
angstaanjagend plan, en omdat men aannam dat "de joden" dit plan aan het
uitvoeren waren, werden vervolgens overal ter wereld (overigens volgens
plan) oorlogen gevoerd, waar miljoenen mensen het slachtoffer van werden
maar waarbij de naam van degenen die die oorlogen betaalden en de winst
ervan in hun zak staken "haas" was.

Deze oorlogen blijken geheel toevallig gevoerd te worden na depressies
die het gevolg zijn van toevallige beurscrashes en ten gevolge waarvan
hele naties eveneens geheel toevallig volgens plan in de schulden
kwamen.

En, nog steeds geheel toevallig, blijken degenen die volgens plan de
aller-rijksten ter wereld zouden moeten zijn, inderdaad de
aller-rijksten ter wereld te zijn die geheel toevallig hier en daar per
ongeluk wat geld in onder meer wat oorlogen en zo geinvesteerd hebben,
omdat ze dat nu eenmaal toch al over de hele wereld deden, terwijl
degenen die dit afschuwelijke plan bedacht zouden hebben en er op uit
zouden zijn de wereldheerschappij te veroveren onder meer als slaven
werkten en stierven in Auschwitz, waar opa Bush geheel toevallig een
paar miljoen rijker van werd.


Ik ben de leugens meer dan zat en omdat Ron Paul duidelijk niet volgens
het grote boze plan werkt, kan ik zijn kandidatuur meer dan
onderschrijven!


http://www.youtube.com/watch?v=Kq90G8OjXYITer onderbouwing:

Het bovenstaande heeft bovenal te maken met macht en controle en de
manier waarlangs die te verkrijgen is: economie. Dit zou ik niet beter
kunnen verwoorden dan Arend Zeevat dit doet. In een notedop:

http://argusoog.punt.nl/?id=392283&r=1&tbl_archief=&

"Telkens wanneer één van de pausen van de Amerikaanse Federale Bank weer
een uitspraak doet over de hoogte van de rente zorgt dat voor
rimpelingen in de economische graaivijver. Soms zijn het kleine
rimpelingen, soms ware tsunami’s."

"Deze manier van macht verwerven door list, bedrog én het financieren
van alle partijen in een conflict, is tekenend voor het
Rothschild/Illuminati-netwerk. Het is de manier waarop dit netwerk door
de eeuwen heen stelselmatig iedere nationale economie in handen heeft
gekregen. De wereldwijde overheersing van de US $ is deel van het plan
om uiteindelijk iedere nationale economie en natiestaat om zeep te
helpen."

"Wanneer wij zien hoe de hypotheekcrisis in de VS sinds de afgelopen
maanden van een rimpeling in de economische graaivijver tot een
aanzwellende wereldwijde monetaire tsnunami aan het uitgroeien is, dan
kunnen we mijns inziens met zekerheid zeggen dat het economische
pausendom de tijd rijp acht voor de final stage van Het Grote Spel. De
val van de dollar staat wat dit betreft dus niet op zichzelf. Zij maakt
een wezenlijk deel uit van het chaos scheppen door de Illuminati.
Tezamen met het scheppen van een wereldwijd nog groter wordende chaos
door een nieuwe oorlog in het kruidvat van het Midden-Oosten, maakt dit
het wereldtoneel klaar voor de komst van de grote ‘weldoener’,
verleider, de antichrist."

Het moge duidelijk zijn dat die Amerikaanse Federale Bank(Fed) een
belangrijke vinger in de pap heeft. Het kan doen en laten wat het wil en
in tegenstelling tot wat veel mensen denken is de Fed in particuliere
handen, en wel in handen van wat men het "Rothschild/Illuminati-netwerk"
zou kunnen noemen. De Fed is een zeer, zeer lucratieve business, zoals
Zeevat ook al heel terecht schrijft:

"De Belgische professor Bernard Lietaer, die de werking van geld en het
bestaan van alternatieve economische systemen heeft onderzocht, spreekt
van tovenarij met betrekking tot de creatie van geld. Want geld wordt
letterlijk uit het niets geschapen telkens wanneer een bank een lening
verstrekt. Zij heeft dan de vrijheid om degene die leent een aantal
andere getalletjes op zijn bankrekening voor te toveren. Vervolgens moet
de lener het geheel met een flinke rente terugbetalen. In feite is het
geld eigenlijk dus niets, want voordat de lener het op zijn rekening
bijgeschreven heeft gekregen bestond dat geldbedrag niet."

Omdat de Fed het eigendom is van het "Rothschild/Illuminati-netwerk"
maakt het dus een wezenlijk onderdeel uit van door Zeevaart genoemde
plan "om uiteindelijk iedere nationale economie en natiestaat om zeep te
helpen." Aangezien dit netwerk dus zowel eigenaar is van de Fed, als van
de meeste en grootste Amerikaanse bedrijven, kunnen ze zonder meer staat
worden geacht de beurs te manipuleren, zoals ook de eigenaren van de
virtuele equivalenten daarvan op SecondLife dat kunnen. Mede daardoor
komt uiteindelijk vrijwel al het geld wat er in SecondLife gepompt wordt
in de zakken van de organisatoren terecht. Ofwel:

http://randolfe.typepad.com/randolfe/2007/01/secondlife_revo.html

"SecondLife is a classic pyramid scheme"

.. en de echte economie precies net zo, waarbij de echte "organistoren"
gelijk gesteld kunnen worden aan de eigenaren van de FED.

Het is vervolgens zeer lucratief om zo nu en dan oorlogen te
organiseren, zodat mensen gedwongen worden leningen af te sluiten om hun
leven weer op orde te krijgen, zodat ze uiteindelijk bij jou in het
krijt staan. En als je zo'n oorlog een beetje slim organiseert, dan zorg
je dat meteen ook alle productiemiddelen aan gort zijn, zodat het geld
wat je de mensen leent gelijk weer bij jouw bedrijven uitgegeven wordt
en jij uiteindelijk ook weer eigenaar wordt van dat het geld, zodat
alleen de schuld overblijft waar je lekker rente van kunt vangen.

Dat maakt hele volken afhankelijk (macht), het levert grof geld op
(rente en bestedingen) en bovendien heeft het volk dan wel wat anders te
doen dan nadenken over de vraag hoe het geld nu eigenlijk in de wereld
komt en waar het naar toe gaat. En aangezien het drukken van geld niets
kost, omdat het immers uit niets bestaat, is dat niet alleen een gouden
business om stinkend en stinkend rijk mee te worden, maar tegelijk een
recept om zeer veel macht te vergaren.

Vandaar ook dat het Amerikaans Marshall-plan van na de oorlog, waarmee
Europa er weer boven op geholpen zou zijn, misschien achteraf toch niet
helemaal is wat het leek:

http://www.mises.org/freemarket_detail.aspx?control=120

"As economist Tyler Cowen has noted, the countries that received the most
Marshall Plan money (allies Britain, Sweden, and Greece) grew the
slowest between 1947 and 1955, while those that received the least money
(axis powers Germany, Austria, and Italy) grew the most. In terms of
post-war prosperity, then, it eventually paid to be a political enemy of
the U.S. instead of a "beneficiary" of international charity.

But this truth is only news if you think that the Marshall Plan was
genuinely intended to help foreign countries."


Genoemd recept om rijk te worden is terug te vinden onder nr. 6 en 7 in
het door Zeevaart genoemde plan, dat ooit is opgeschreven in de
zogenaamde "Protocollen van Zion" die ook op argusoog te vinden zijn.
Deze zijn onder andere uitgebreid geanaliseerd door Adolf Hitler die
daar ongetwijfeld zijn Jodenhaat aan ontleend moet hebben omdat hij er
van overtuigd was dat dit bijzonder onsypathieke plan door "de Joden"
bedacht zou zijn. Dit zal ongetwijfeld terug te vinden zijn in het
verboden boek "Mein Kampf". Dezelfde protocollen blijken hede ten dage
in het Midden-Oosten nog steeds grif aftrek vinden. Zou er misschien een
verband kunnen zijn? Ten slotte zijn er overeenkomsten:

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4241&titel=Mein_Quran

"Radicale moslims delen dus met nationaal-socialisme de afkeer van de
individualistische liberale samenleving en willen net als de nazi’s
die samenleving veranderen in een totalitaire maatschappij waar niet de
rede, maar de daad van de wil regeert."

Dit artikel begint met:

"Vaak wordt er om een connectie tussen islam en nationaal-socialisme te
leggen, verwezen naar de bewondering die Heinrich Himmler had voor deze
religie, of het feit dat ca. 20.000 moslims dienden in de Waffen-SS. Ook
wordt de infame groot-mufti van Jeruzalem Amin al-Husseini er vaak
bijgehaald. In dit verband zijn dit zwakke argumenten, omdat ze
makkelijk onderuit zijn te halen."

Zo makkelijk zijn deze verbanden echter helemaal niet onderuit te halen,
als je weet waar je naar moet zoeken en toegang hebt tot geheime CIA
documenten, zoals John Loftus dat had. Sterker nog, dan wordt die
connectie pas echt duidelijk:

http://www.john-loftus.com/MB_N_AQ.htm

"Osama Bin Ladin was taught by the Nazis of the Muslim Brotherhood who
had emigrated to Saudi Arabia. (Saddam was also raised by his Nazi
uncle).

[...]

They hated Jews, they hate democracy, and they hate Westerners for
Western culture. Al Qaeda is nothing more than the religious expression
of Arab Fascism. We allowed this branch of the Nazi trunk to survive, to
flourish, and it has come back to haunt us."

Het is dus helemaal niet toevallig dat dezelfde teksten, die de redenen
moeten zijn geweest achter de holocaust, terug te vinden zijn bij zowel
de Nazi's als bij Al Qaida.

Wat echter minstens zo interessant is, is de route waarlangs die teksten
in Duitsland terecht gekomen zijn. Dat is namelijk via Henry Ford, een
bekende anti-semiet die in zijn krant "The Dearborn Independent" een
groot aantal artikelen over de zogenaamde "Jewish Question" publiceerde,
waaronder de genoemde protocollen van Zion, die Adolf Hitler
uiteindelijk tot inspiratie dienden:

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford

"Along with the Protocols, anti-Jewish articles published by The
Dearborn Independent were also released in the early 1920s as a set of
four bound volumes, cumulatively titled The International Jew, the
World's Foremost Problem. Vincent Curcio writes of these publications
that "they were widely distributed and had great influence, particularly
in Nazi Germany, where no less a personage than Adolf Hitler read and
admired them." Hitler, fascinated with automobiles, hung Ford's picture
on the wall; Ford is the only American mentioned in Hitler's book.
Steven Watts writes that Hitler "revered" Ford, proclaiming that "I
shall do my best to put his theories into practice in Germany, and
modeling the Volkswagen, the people's car, on the model T."[35]"


Wanneer we ons herinneren dat het bank- en monetaire stelsel in feite
één groot pyramide schema is, dan is de volgende uitspraak van Ford
bijzonder intrigrerend:

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070531193308AAbmwai

"It is well enough that the people of the nation do not understand our
banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a
revolution before tomorrow morning." - Henry Ford

Maar ook (bovengenoemd wikipedia):

"The only statement I care to make about the Protocols is that they fit
in with what is going on."


Kort samengevat: Omdat Henry Ford blijkbaar het bank- en monetaire
stelsel wel begreep en kennis had genomen van de protocollen van Zion en
er van overtuigd was dat de joden datgene aan het doen waren wat in die
protocollen staat, heeft hij daarover gepubliceerd in zijn krant. Dit
kwam onder de aandacht van Hitler die er een boek over vol schreef en
besloot om het probleem de wereld uit te helpen, met de holocaust als
gevolg.


Maar het bleef niet alleen bij die protocol-teksten die rondgingen tussen
de VS en Europa. Het had er wel degelijk alle schijn van dat iemand aan
het doen was wat in die protocollen stond. Zelfs Winston Churchill sprak in
de "Illustrated Sunday Herald" uitgebreid over de Joden en van een
Joodse samenzwering:

http://www.fpp.co.uk/bookchapters/WSC/WSCwrote1920.html

"This movement among the Jews is not new. From the days of
Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia),
Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United
States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization
and for the reconstitution of society on the basis of arrested
development, of envious malevolence, and impossible equality, has been
steadily growing. It played, as a modern writer, Mrs. Webster, has so
ably shown, a definitely recognizable part in the tragedy of the French
Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement
during the Nineteenth Century; and now at last this band of
extraordinary personalities from the underworld of the great cities of
Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their
heads and have become practically the undisputed masters of that
enormous empire."


Wat mij nu zo intrigreerd is de vraag waarom al deze mensen er van
overtuigd waren dat het de Joden waren die die samenzwering aan het
organiseren zijn, terwijl je alleen maar het geld hoeft te volgen om te
zien wie de ware "schuldige" zou zijn: degene waar de macht en het geld
naar toe stroomt!

Ik bedoel, daar was het toch allemaal om te doen, niet waar? Welnu, als
iemand dat zogenaamde meesterplan aan het uitvoeren is, dan is er er
slechts één plek waar men de schuldige zou moeten zoeken en dat is op de
top van de piramide!

En ja, dan hebben we het over: "de elite", ofwel:
http://www.youtube.com/watch?v=mn4daYJzyls

Laten we dus eens zien of er zo'n geldstroom te vinden is...

Bingo!:

http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1312540,00.html
How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power

Ook te zien in Netwerk (vanaf ongeveer 14:25) :
http://www.netwerk.tv/archief/10741/1684/

En:
http://www.deresearcher.nl/nieuws/de-controversiele-thyssen-bush-connectie

"Afgezien hiervan brengt De Ruiter een uiterst opvallende bron voor het
voetlicht. Hij noemt in zijn boek ‘George W. Bush en de mythe van Al
Qaeda’ namelijk de voormalig Amerikaanse officier van justitie bij de
afdeling Oorlogsmisdaden John Loftus. Het is bekend dat Loftus al
geruime tijd het bijzonder sterke vermoeden heeft dat Bush geprofiteerd
heeft van het opkomende Nazi-regime in Duitsland.

Loftus is als onderzoeker bekend geworden in de states dankzij onder
meer een media-optreden in 1982. In mei van dat jaar verscheen hij
namelijk samen met journalist Mike Wallace in het tv-programma ‘60
Minutes’ om te vertellen over Westerse geheime diensten die
voormalige Nazi’s hebben gerecruteerd, hetgeen resulteerde in een
drie jaar durend overheidsonderzoek. Het item won zelfs de Amerikaanse
Emmy Award voor uitzonderlijke onderzoeksjournalistiek.

Loftus kan dus min of meer beschouwd worden als een betrouwbare bron.
Hij verklaarde in 2002 tegenover journalist Toby Rogers van de inmiddels
gestopte Amerikaanse nieuwssite Clamor het volgende: ‘Het is al erg
genoeg dat de familie Bush Thyssen hielp om in de jaren twintig de
opkomst van Hitler mede te financieren, maar de vijand ten tijde van de
oorlog te helpen is gewoon puur verraad.’"

Eigenlijk zou je de vraag moeten stellen: waar anders zou Hitler
uberhaupt welk geld dan ook vandaan gehaald kunnen hebben anders dan bij
de Illuminati die immers overal de pegels in handen hadden?


Goh, das vreemd. Ook tussen de Bush'en en de Saudi's stromen de pegels:

http://www.nd.nl/htm/dossier/actievs/achterg/actie6.htm

"Het familiebedrijf, de Saudi Binladin Group (SBG) is een conglomeraat
met een geschatte jaaromzet van vijf miljard dollar. De broers van Osama
verplaatsen zich in Rolls Royces en priv-jets. Ze studeerden met andere
gegoeden en prinsen aan dure Britse internaten of aan gerenommeerde
Amerikaanse universiteiten, ze hebben koninklijke vrienden."

Hmm, lijkt ook aardig op "top van de pyramide", niet?
Verrek, Binladin, waar heb ik die naam eerder gehoord?

Ah, juist. Dat is die familie die geheel toevallig nauwe relaties
onderhoudt met de Bush dynastie:

http://www.uni-muenster.de/PeaCon/global-texte/g-notes/BinLaden-Carlyle.htm

"If there were ever any company closely connected to the U.S. and its
presence in Saudi Arabia, it's the Saudi Binladin Group," says Charles
Freeman, president of the Middle East Policy Council, a Washington
nonprofit concern that receives tens of thousands of dollars a year from
the bin Laden family. "They're the establishment that Osama's trying to
overthrow."


En tot ieders verbazing blijkt ook het verhaal van John Perkins die als
"economic hit men" voor wat hij noemt de "corporatocratie" noemt werkte,
spijt kreeg, en een boek vol schreef de methode waarlangs deze
"corporatocratie" de armsten van deze aarde uitknijpt, tot economische
slaven maakt en over hun ruggen in-casht hier exact op aan te sluiten:

http://www.democracynow.org/2007/6/5/john_perkins_on_the_secret_history

"We work many different ways, but perhaps the most common one is that we
will identify a third world country that has resources our corporations
covet, such as oil, and then we arrange a huge loan to that country from
the World Bank or one of its sister organizations. The money never
actually goes to the country. It goes instead to US corporations, who
build big infrastructure projects -- power grids, industrial parks,
harbors, highways -- things that benefit a few very rich people but do
not reach the poor at all. The poor aren't connected to the power grids.
They don't have the skills to get jobs in industrial parks. But they and
the whole country are left holding this huge debt, and it's such a big
bet that the country can't possibly repay it. So at some point in time,
we economic hit men go back to the country and say, 'Look, you know, you
owe us a lot of money. You can't pay your debt, so you've got to give us
a pound of flesh.'"

Wie vervolgens bijvoorbeeld eens zoekt op een typisch infrastructuur
project als de Duitse Autobahn, die komt al vrij snel de naam Thyssen
tegen, die we ook al eerder tegen kwamen. Ring a bell??


Oh, en Pearl Harbor is ook niet helemaal fris. Volgens de BBC wisten de
Amerikanen en de Britten veel eerder veel meer dan ze ooit toegegeven
hadden:
http://video.google.com/videoplay?docid=270975414048677528

En er schijnt een of ander memo te zijn waarin wordt gedacht over het
uitlokken van Oorlog tegen Jappan. Uiteraard was dit geheel en al
toevallig en hebben de daarin genoemde provocaties in het geheel niet
bijgedragen tot het uitlokken van een oorlog tegen Japan:
http://en.wikipedia.org/wiki/McCollum_memo

"It is not widely accepted that the memo was the blueprint for war, or
even a preliminary blueprint for war. The memo does illustrate, however,
that at least one person in the Office of Naval Intelligence promoted
the idea of goading Japan into war: the memo states "It is not believed
that in the present state of political opinion the United States
government is capable of declaring war against Japan without more ado
[...] If by [the elucidated 8-point plan] Japan could be led to commit
an overt act of war, so much the better." That McCollum's clearly stated
ambitions came to fruition on December 7, 1941, when the Japanese
attacked the United States at Pearl Harbor, is widely viewed to be
coincidence."


Dan vraag je je toch af wat men bedoeld met het volgende regeltje in het
rapport "Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources
for a New Century" door America's groten:

http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf

"Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary
change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and
catalyzing event ­ like a new Pearl Harbor. Domestic politics and
industrial policy will shape the pace and content of transformation as
much as the requirements of current missions."

cumulatief zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Dominik Hennig zei

Well done, Ron!

Ant. zei

Ron Paul is asking for his supporters to march with him in Washington.

http://www.youtube.com/watch?v=ryMliyeIDp4

Anyone up to do the same in Europe on the same day?

Bill zei

Hello from the U.S.
We need some Dutch engineers in New Orleans!

Anoniem zei

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Toner, I hope you enjoy. The address is http://toner-brasil.blogspot.com. A hug.

Thomas zei

Helemaal mee eens!

In Nederland moet de libertarische beweging (zoals de stichting meervrijheid) zich ook meer profileren. Ik heb zo'n beetje 80% van alles wat er over Ron Paul, Alex Jones en andere dingen gezien (nee ik ben niet werkloos) en er moet iets gebeuren, ook in Europa. Het Ierse nee is in ieder geval een ding.

Ik heb ook gezien dat er een revolution march zal zijn op 12 juli in Waschington D.C. Ik hoop dat hier iets uit komt.

Groeten,

Thomas

- Penningmeester JOVD Rijnmond -

Perl and LWP zei

Ron Paul schopt kont! De nieuwe JFK, Martin luther King, etc.

Nigel Farage, is trouwens ook een ware held!

http://www.youtube.com/watch?v=JeDSQsanrc8

Belasting = Diefstal!

The people's revolution has started!

ukipwebmaster zei

Hello from the UK.

Here's some videos you might like to embed in your blog:

Farage vs Brown:
http://www.youtube.com/watch?v=XDwQEEAZhWM

Blair gets busted:
http://www.youtube.com/watch?v=grLmZGlzBW8

Why failed career politicians end up in heaven:
http://www.youtube.com/watch?v=EMMxomYvMoA

Hope you like them!

Anoniem zei

That is very good comment you shared.Thank you so much that for you shared those things with us.Im wishing you to carry on with ur achivments.All the best. |chat | chat sohbet| muhabbet